Inspiracje w edukacji wczesnoszkolnej – przestrzeń zmian

Inspiracje w edukacji wczesnoszkolnej – przestrzeń zmian

Koncepcją innowacji jest, aby młodsze dzieci uczyły się, podpatrując starsze, a starsze wcieliły się w rolę liderów i przewodników. Ponadto rozwijamy umiejętności ponadprzedmiotowe oraz pracę zespołową w grupach zróżnicowanych wiekowo. Zrywamy ze sztywnymi ramami tradycyjnego, klasowo-lekcyjnego systemu nauczania na rzecz tworzenia elastycznej sieci przestrzeni uczenia. W innowacji pedagogicznej biorą udział klasy: 1a, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c Podczas pierwszego spotkania omawialiśmy jesień. Wykonywaliśmy lapbooki o warstwowej budowie lasu, grzybach trujących i jadalnych, kodowaliśmy, tworzyliśmy jesienne formy obrazkowo-wyrazowe, oglądaliśmy film przyrodniczo – edukacyjny „Co to jest las?” i wykonywaliśmy prace plastyczne „ Jesienne drzewo” różnymi technikami.