Inspiracje w edukacji wczesnoszkolnej – przestrzeń zmian

Inspiracje w edukacji wczesnoszkolnej – przestrzeń zmian.

Uczniowie klas I-III nie pracowali przy kodowaniu w swoich stałych zespołach klasowych. Tym razem nauczyciele utworzyli nowe grupy, gdzie starsze dzieci współpracowały w młodszymi.