Kalendarz szkolny!

Zgodnie z tradycją szkoły w czasie zebrań z rodzicami przy wejściach do budynku A  i B będzie można nabyć kalendarz wydawany przez szkołę. Zamieściliśmy w nim najważniejsze wydarzenia oraz zdjęcia naszych uczniów. Dochód z kalendarza przeznaczamy na stypendia specjalne, które uczniowie otrzymują w czasie zakończenia roku szkolnego.