Kandydaci na patrona Zespołu Szkół

Przedstawiamy kandydatury na patrona szkoły:

– Stanisław Barańczak – działacz Komitetu Obrony Robotników, kierownik artystyczny Teatru Ósmego dnia, wykładowca na Uniwersytecie Harvard, poeta, tłumacz utworów Szekspira, doktor nauk humanistycznych, sygnatariusz „Listy 59”,

– Kazimierz Grenda –  kierownik przedwojennej szkoły w Luboniu, harcerz, uczestnik powstania warszawskiego, założyciel Poczty Polowej w czasie powstania warszawskiego, w którym uczestniczył, aresztowany przez komunistyczne władze za działalność w organizacji „Nie”

– Kryptolodzy poznańscy – M. Rejewski, J. Różycki, H. Zygalski, to matematycy, pracownicy wywiadu, którzy w czasie II wojny światowej złamali kod Enigmy, co przyczyniło się do zwycięstwa aliantów w czasie II wojny światowej,

– Simona Kossak – biolog, leśnik , naukowiec walczący o ochronę przyrody, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej,

– Jan Nowak-Jeziorański – dziennikarz, harcerz, kurier Rządu RP w Londynie w czasie II wojny światowej, uczestnik powstania warszawskiego,

– Maria Skłodowska-Curie – chemiczka, fizyczka, dwukrotna laureatka nagrody Nobla, odkryła polon i rad, zaangażowana w pomoc medyczną w czasie I wojny światowej

– Zofia Sokolnicka – organizatorka tajnego nauczania w zaborze pruskim, prowadziła domowe komplety z języka polskiego i historii,  działaczka tajnego kuratorium organizująca szkoły elementarne i średnie, ”matka chrzestna powstania wielkopolskiego”, odbywała misję polityczną do Komitetu Narodowego polskiego w Paryżu, prowadząca tajną księgarnię,  posłanka do sejmu w 1919 i 1923  walcząca o dobrą edukację, aktywna pomimo postępującej utraty wzroku,