Konkurs fotograficzny!

Regulamin konkursu fotograficznego dla klas I – VIII

„Ja i moja książka”

 

Cele konkursu:
• promocja czytelnictwa i książek wśród uczniów;
• rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
• zachęcenie do twórczej aktywności.
• wykorzystanie w praktyce umiejętności pracy z nowymi technologiami.

Przedmiot konkursu i zasady:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie autorskiej fotografii inspirowanej wybraną, ulubioną książką (mogą być to tzw. „żywe okładki”)

  1. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie lub w grupie.
  2. Zgłoszona do konkursu praca powinna zostać dostarczona jako wydruk w formacie minimum 10×15 cm..
  3. Zdjęcie musi być opisane: imię, nazwisko i klasa.
  4. Zgłaszane fotografie muszą być w pełni autorskie.
  5. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej (budynek B) do dnia 3 VI 2024
  6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 VI 2024.
  7. Zgłoszenie prac na konkurs będzie równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia i promocji konkursu.