Konkurs plastyczny dla kandydatów do klasy I

Regulamin konkursu plastycznego

„Idę do szkoły”

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Luboniu.

Konkurs jest adresowany do dzieci z lubońskich przedszkoli, które od września 2021 roku rozpoczną naukę w klasach pierwszych.

 

Cele:

  • rozwijanie zdolności plastycznych;
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
  • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci;

 

Warunki udziału:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie fotografii wykonanej przez uczestnika pracy na adres: iglewska-nowik@sp3lubon.pl.

Pracę można wykonać w dowolnym formacie, dowolną techniką plastyczną, oczekujemy pracy płaskiej.

Każdy uczestnik może być autorem jednej pracy.

Praca konkursowa nie może być nigdzie wcześniej nagradzana.

Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 97r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.).

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich.

Na prace opatrzone godłem (imię i nazwisko autora w widocznym miejscu) czekamy do 28 lutego 2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas webinaru on-line, który odbędzie się 2 marca 2021 r. o godz. 18.00