Konkurs “Tworzymy książki”

Tworzymy książki – regulamin 2019

VII Powiatowy Konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

W marcu tego roku ukazała się książka Karoliny Grabarczyk „I Ty możesz zmienić świat”. To 42 opowieści o niezwykłych dzieciach, które przeciwstawiają się przemocy, pomagają innym, walczą o sprawiedliwość. Zainspirowani tą opowieścią zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do stworzenia swoich współczesnych, autorskich baśni, w których jak wiemy dobro zawsze zwycięża, w których nikt nikogo nie hejtuje… Pokażcie, że chcecie zmieniać świat!

 

REGULAMIN

Organizator: Zespół Szkół, ul. Armii Poznań 27, 62-030 Luboń

Tel.61 810 28 38

Cele:

– zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności

– popularyzowanie twórczości literackiej dzieci

– rozwijanie uzdolnień plastycznych

– rozwijanie wrażliwości i wyobraźni

– przygotowanie do aktywnego i twórczego udziału w kulturze

 

Adresaci konkursu:

– uczniowie szkół podstawowych powiatu poznańskiego

 

Zasady uczestnictwa:

– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu dotąd nigdzie nie publikowanego i nie nagradzanego

– jeden autor może nadesłać jeden utwór

– autor oprócz tekstu tworzy ilustracje do swojego utworu ( w sposób dowolny – komputerowo, ręcznie) oraz stara się nadać utworowi formę książki (okładka z umieszczonym tytułem, autorem itd.). Dopuszcza się dwóch autorów- ilustrator i pisarz.

– książka może mieć dowolny format oraz nie więcej niż 10 stron

 

Kryteria oceniania:

– prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz klasy VII – VIII i oddziały gimnazjalne

– komisja będzie zwracać uwagę na twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczną i językową oraz oryginalne ilustracje

– prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Luboniu

 

Termin składania prac:

Książki opatrzone danymi personalnymi (imię, nazwisko, wiek, adres szkoły, adres email) należy składać w bibliotece (budynek B) Zespołu Szkół w Luboniu do 17 maja 2019 roku ( u p. Eweliny Iglewskiej – Nowik)

O wynikach konkursu organizator poinformuje drogą elektroniczną do 31 maja 2019 roku.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Uroczyste wręczenie odbędzie się 6 czerwca 2019 roku, o godz. 18.00 w Zespole Szkół w Luboniu.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Ewelina Iglewska-Nowik (nauczyciel bibliotekarz) : ewe.ig@wp.pl