Konsultacje dla rodziców – 14.05.2019

L.p. Nauczyciel SALA
1 Cerbińska Julia  (JC)                  s.36
2 Dura Renata (RD) Świetlica bud.B
3 Gabler Maria (GM)                                      Zebranie godz.18.15  s.38
4 Hinz Małgorzata (MH) s. 36
5 Iglewska – Nowik Ewelina (IE) Biblioteka budynku  B
6 Janicka Beata (JB) s.41
7 Janc – Wiza Katarzyna (JK) s. 36
8 Kiercul Grażyna  (KI) 44
9 Konieczna Joanna  (KN) Gabinet logopedy – I piętro budynek B
10 Konieczny Krzysztof (KK) Sala informatyczna budynek B
11 Kowalczyk – Kinas Marzena (MK)                                   31a
12 Królikiewicz Katarzyna (KL)-zebranie 1a  

s. 37

13 Młynarska – Gulczyńska Anna (AM) Gabinet pedagoga -Budynek B
14 Nawrocka Joanna (NJ) 32
15 Olejniczak Monika (MO) Zebranie z rodzicami  godz.18.00 s. 35
16 Grien Katarzyna s. 30
17 Piątkowska Dorota (DP) Sala przedszkola
18 Ruszkowska Hanna (RH) 44
19 Sommerfeld Aleksandra (SO) Gabinet psychologa
20 Śniegocka Magdalena (SN) Gabinet logopedy
21 Szymkowiak Milena  (SY) Świetlica budynek B
22 Wichłacz Małgorzata  (WC) Biblioteka  bud. B
23 Konic Katarzyna  (KC) 45
24 Cykowiak Izabela (IC) 17
25 Czajka-Łapaj Jolanta (JŁ) 8a
26 Durczewski Maciej  (MD) stołówka
27 Frąckowiak Romana (RF) 31
28 Gabryelska Aldona (GA) 25
29 Gryczyńska Mariola  (MG) Biblioteka budynek A
30 Haglauer Dydowicz Joanna (JD) 48
31 Jabłońska Magdalena (MJ) siłownia
32 Serwat Piotr 4
33 Kołcz Aleksandra  (OK) Biblioteka  budynek A
34 Kowalczyk Anna (AK) 5
35 Łuczak Norbert (NŁ) Kantorek nauczycieli wf.
36 Marcinkowska Hanna (HM) Gabinet wicedyrektora
37 Matczak Monika (MM) Gabinet wicedyrektora
38 Matyjasek Agata (MA) 21
39 Mazurek Katarzyna  (KM) 20

Sala informatyczna budynek A

40 Plumińska Mieloch Anita (Pl) Gabinet dyrektora
41 Rymaniak Anna (AR) 26
42 Pawlak Monika (MP) Gabinet psychologa 18b
43 Sawościanik Marta (MS) 7a
44 Stęplowska Izabela (IS) 20a
45 Stępniewski Rafał  (RS) Pokój nauczycielski
46 Szal Alicja (AS) 12
47 Świdziński Piotr (PŚ) 23
48 Tomaszczyk Adam (TA) 49
49 Walkowiak Przemysław (WP) 13
50 Wasielewski Jacek (JW) Kantorek nauczycieli wf
51 Wiatr Alina (AW) 21
52 Widok Alicja (WI) 18a
53 Wilczyńska Kąkol Karolina (KW) 24
54 Wójcik Justyna (WJ) 46
55 Zdrojowa Kinga (KZ) 15
56 Twardowski Krzysztof  (TK) Pokój nauczycielski
57 Krawczyk Dorota (DK) 42
58 Sienkiewicz Marta  (SW) Dolna świetlica przy przedszkolu
59 Sokólska Joanna (SJ) stołówka
60 Pilecka Marta  (PE) Gabinet pedagoga- budynek A
61 Marcyniuk Paweł  (PM) Biblioteka budynek A
62 Czerniawska Iwona  (CZ) 23
63 Wojdyło Wojciech  (WW) 18a
64 Dymek Ludmiła  (LD) Pokój nauczycielski
65 Gośliński Albert Tomasz (GŚ) siłownia
66 Wierzbicki Krzysztof  (WE)     Kantorek nauczycieli wf