Kreatywna 2c

Na  lekcji przedsiębiorczości w klasie 2c dzieci dowiedziały się  wiele na temat pracy zarówno tej zawodowej, jak i na temat wolontariatu oraz pracy, którą wykonują oni sami każdego dnia odrabiając swoje zadania domowe. Po omówieniu i prezentacji zawodów dzieci wykazały się dużą kreatywnością i zaangażowaniem pracując w grupach.  Na swoich plakatach przedstawiły graficznie  odpowiedź na to pytanie – Co by było gdyby nikt nie pracował?  Liderzy grup zadbali o to, by   każdy z uczestników był w pełni zaangażowany w zadanie. Cała klasa 2c wykonała naprawdę pracę na medal!