Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej

Uwaga!

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy VII dwujęzycznej zgodnie z wymogami RODO znajduje się na drzwiach szkoły. Zakwalifikowane zostały wszystkie osoby, które złożyły świadectwo, a także uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.