Listy klas VII

Na drzwiach szkoły wywieszone zostały listy z podziałem na klasy. Rodzic może do dnia 10 lipca napisać do dyrektora umotywowaną prośbę o przeniesienie ucznia z klasy 7b do 7c i odwrotnie.