Miejski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

Miejski Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

W piątkowe popołudnie 4 stycznia w naszej szkole zgromadzili się wokalnie utalentowani uczniowie lubońskich szkół, by wziąć udział w Miejskim Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych.

Burmistrz Miasta Luboń – pani Małgorzata Machalska objęła patronatem honorowym imprezę, zasiadając w konkursowym jury.

Towarzyszyły Jej:

–  pani Magdalena Dolska – Domek – wokalistka, artystka scen muzycznych

–  pani Dorota Franek – radna Rady Miasta Luboń

– pani Karolina Wilczyńska-Kąkol – radna Rady Miasta Luboń.

Wykonawcy przywołali bożonarodzeniowy nastrój, śpiewając tradycyjne kolędy oraz współczesne utwory świąteczne.

Jury doceniło szczególnie:

– w kategorii klas 1-3: Katarzynę Hajdyłę ze Szkoły Podstawowej nr 2 (I miejsce), Natalię Domek (II miejsce) i Hannę Niedźwiedź (III miejsce) z Zespołu Szkół w Luboniu

– w kategorii klas 4 – 6: Wiktorię Gwiazdowską (I miejsce) ze Szkoły Podstawowej nr 1, Patrycję Włodarek (II miejsce) z Zespołu Szkół w Luboniu,  trio: Darię Świgoń, Emilię Niezabitowską, Martę Adamską ze Szkoły Podstawowej nr 4 (III miejsce ) oraz Wita Kałużę (III miejsce) z Zespołu Szkół w Luboniu

– w kategorii klas 7 – 8 i gimnazjum: Julię Galin ( I miejsce) i duet: Maję Świdzińską i Paulinę Stemporowską – uczennice naszej szkoły (II miejsce).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, ich opiekunom oraz rodzicom.

Dziękujemy sponsorom nagród: Urzędowi Miasta Luboń i Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Luboniu.