Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dziś podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej z rąk pani burmistrz nasi uczniowie odebrali stypendia naukowe, sportowe i artystyczne, a nauczyciele nagrody i powinszowania z okazji awansu zawodowego.