Mikołajki w świetlicy

Mikołajki w świetlicy
Podczas zajęć w świetlicy nasi uczniowie zapoznali się
z historią biskupa św. Mikołaja. W tym dniu pracę plastyczne dotyczyły Mikołajek, a gry i zabawy dodawały charkter tego święta.