MOTYLI WOLONTARIAT

MOTYLI WOLONTARIAT

W dniu dzisiejszym uczniowie uczestniczący w akcji „Motylego Wolontariatu” spotkali się aby dekorować i pakować pierniki. Datki z ich sprzedaży na pl. Wolności pomogą w działalności poznańskiego Hospicjum Palium.