Nabór do oddziału przedszkolnego ( zerówki) w szkole

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące naboru do oddziału przedszkolnego w szkole ( zerówka).

Informator Nabór do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Lubonia

1.oświadczenie o zamieszkaniu (1)

2.oświadczenie o wielodzietności (1)

3.oświadczenie o samotnym wychowywaniu (1)

4.oświadczenie o zatrudnieniu

(1) 6.oświadczenie o zamieszkaniu rodziców i o urzędzie skarbowym (1)

7.oświadczenie o byciu absolwentem (rodzeństwo) (1) 8.oświadczenie o minionej rekrutacji bez rezultatu (1) 9.oświadczenie o zatrudnieniu jednego rodzica (1)