Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla pani…Kariny Rzepeckiej!

Karina Rzepecka

Nasza nauczycielka wychowania fizycznego pani Karina Rzepecka otrzymała nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Przypomnijmy, że jest to nauczyciel dyplomowany, który: publikuje, organizuje i współorganizuje zawody, koncerty, festyny, zdobył certyfikat „Wf z klasą”, brał udział w ogólnopolskim projekcie „Szkoła współpracy”, nieustannie doskonali się zawodowo, jest ekspertem Ministerstwa Edukacji ds. awansu zawodowego, pełnił rolę opiekuna nauczycieli stażystów, szefa zespołu przedmiotowego, udziela się w Szkolnym Związku Sportowym i wciąż jest pełen entuzjazmu pedagogicznego! Gratulujemy!!!