Nastroje nas troje

Słuchacze Lubońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 5 czerwca, po raz piąty uczestniczyli w programie artystycznym przygotowanym dla nich przez uczniów naszej szkoły. W tym roku , jak na jubileusz przystało, sięgnięto po teksty prezentowanych wcześniej poetów słowa. Widzowie mogli usłyszeć utwory Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty i Wojciecha Młynarskiego w interpretacji kładącej nacisk nie tyle na muzykę, co na walory językowe i filozoficzne. Tym razem było to słowo drugie z brzegu, mniej popularne. Ze sceny popłynęły ważkie stwierdzenia na temat postaw życiowych, uczuć, obietnic i rozterek duchowych. Młodzi recytatorzy udowodnili słuszność stwierdzenia W. Młynarskiego, który uważał, że kiedyś były czasy ponure, ale piosenki radosne, a teraz jest odwrotnie. Wszyscy zasłużyli na gromkie brawa, którymi goście nagrodzili występujących.