O naszej szkole… w mediach

O naszej szkole… w mediach

W miesięczniku dla wychowawców „Syngał” został opublikowany artykuł przewodni numeru styczniowego, który jest poświęcony współpracy naszej placówki z grupa rekonstrukcyjną Semper Fidelis.  Autorami są członkowie grupy, a jednocześnie pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu – Anita Plumińska-Mieloch i Sergiusz Myszograj.  W „Z pasji do historii” poruszono takie zagadnienia jak:  realizację podstawy programowej, kwestie dydaktyczne i wychowawcze związane z rekonstruowaniem przeszłości, wykorzystanie działań rekonstrukcyjnych w planie pracy szkoły. Tekst ilustrują zdjęcia (  Bartłomieja Plewy – absolwenta G1  i Macieja Czerniawskiego) imprez organizowanych przez Semper Fidelis, w których brali  udział uczniowie.

v