O reformie edukacji z naszej perspektywy w magazynie wychowawców “Sygnał”

Blaski i cienie w “Sygnale”
O blaskach i cieniach reformy edukacji z perspektywy naszej szkoły możemy przeczytać w magazynie wychowawcy “Sygnał”. Jednym z autorów jest wicedyrektor SP 3 Anita Plumińska- Mieloch.