O reformie edukacji z naszej perspektywy w magazynie wychowawców „Sygnał”

Blaski i cienie w „Sygnale”
O blaskach i cieniach reformy edukacji z perspektywy naszej szkoły możemy przeczytać w magazynie wychowawcy „Sygnał”. Jednym z autorów jest wicedyrektor SP 3 Anita Plumińska- Mieloch.