Od kodowania do notowania

Od kodowania do notowania

Taki przebieg miała lekcja polskiego w klasie Vc, która kończy cykl zajęć  poświęconych lekturze „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza. Uczniowie po rozkodowaniu tematu  przygotowywali w grupach notatkę o kulturze, religii, zwyczajach mieszkańców Czarnego Lądu. Informacje czerpali oczywiście z dzieła Noblisty. Efekty pracy prezentowali na forum, a potem podziwiali oryginalną pałkę, której Masajowie używają, polując na lwy, hebanową figurkę nosorożca  z Mombasy i  kamienny globus ze sklepiku na równiku.