Odbiór wyników egzaminu ósmoklasisty

 

Odbiór wyników egzaminu ósmoklasisty

W dniu 31.07.2020 zapraszamy uczniów klas ósmych po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Zaświadczenia  wydawane będą przy wejściu A do szkoły (od ulicy Armii Poznań 27) wg następującego porządku:

– godz.11.00 – klasa VIIIc

– godz.12.00 – klasa VIIIb

– godz.13.00 – klasa VIIIa

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego, czyli 2 metrowe odstępy między uczniami i założenie maseczek. W razie szybszego dostarczenia zaświadczeń z OKE godziny wydawania zaświadczeń zostaną zmienione na wcześniejsze. Prosimy o śledzenie informacji na stronie szkoły i FB.