Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Melting Pot”

W dniu 26 kwietnia uczniowie klas I-V wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Melting Pot”. Konkurs jest organizowany przez Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową w Gdyni. Konkurs w tym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do konkursu przystąpiło 43 uczniów. Test składał się częściowo z zadań zamkniętych.
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego, a także rozwijaniem swoich umiejętności i wiedzy. Konkurs miał również na celu badanie umiejętności ucznia związanych z rozumieniem tekstu czytanego, oraz słuchanego, jak również i sprawdzenie zakresu przyswojonego słownictwa. Ponadto zadaniem konkursu „Melting Pot” jest oswojenie uczniów z formą konkursów i sprawdzianów wiadomości.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu, które będą znane 12 czerwca. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za liczny udział w konkursie.