Ogólnopolski Konkurs w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Uczniowie szkoły podstawowej 3.10.2018 roku wzięli udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół podstawowych „Do Hymnu”.

Konkurs zorganizowany jest z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Konkurs polega na odśpiewaniu przez co najmniej połowę uczniów szkoły Hymnu Narodowego w pełnej wersji, oraz dwóch polskich pieśni hymnicznych a capella.

We wspólnym śpiewie wzięło udział około 250 uczniów z naszej szkoły, którzy prócz Hymnu Narodowego odśpiewali Święta miłości kochanej Ojczyzny oraz Rotę.

Komisja konkursowa oceniała nasz występ. Z niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie wyników konkursu.