Otwarcie boiska przy Zespole Szkół

Od wtorku można korzystać z boiska przy naszej szkole stosując się do poniżej przedstawionych zasad:

 

 • zgłoś zarządcy zamiar korzystania z boiska w dyżurce budynek zgłoś zarządcy zamiar korzystania z boiska na dyżurce (wejście od ul. Armii Poznań 27), aby dostać się na boisko należy przejść przez portiernię od ul. Armii Poznań 27 . Brama od ul. Dabrowskiego będzie zamknięta.

 

 • na boisku może przebywać max 6 osób.

 

 • zachowaj dystans społeczny.

 

 • zasłaniaj twarz po zejściu z boiska.

 

 • obowiązkowo dezynfekuj ręce wchodząc i opuszczając boisko.

 

 • boisko jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

 

 

Przypominamy, że:

 

W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z boiska użytkownik nie może:

 

 1. wspinać się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,

 

 1. przestawiać bramek i mocowań urządzeń,

 

 1. zaśmiecać terenu,

 

 1. niszczyć urządzeń sportowych oraz ogrodzeń,

 

 1. korzystać z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych,

 

 1. wprowadzać zwierząt,

 

 1. wjeżdżać rowerami, motorowerami, motocyklami, rolkami, deskorolkami,

 

 1. palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,

 

Na boisku obowiązuje zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu i jakichkolwiek środków odurzających. Szkoła nie zapewnia opieki!