Pani Agata Matyjsek doradcą metodycznym!

Dziś nasza nauczycielka, pani Agata Matyjsek odebrała od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powierzenie zadań doradcy metodycznego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Gratulujemy!