Początek roku szkolnego

Początek roku szkolnego

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli dziś nowy rok szkolny.  Dyrektor szkoły Grażyna Leciej przedstawiła zebranym wicedyrektorów – Hannę Marcinkowską i Anitę Plumińską-Mieloch. Obie panie do tej pory pracowały w Gimnazjum nr 1, a od 1.09.2017 w związku z reformą oświaty przeszły do Szkoły Podstawowej nr 3. Uczniowie i ich rodzice poznali także nowych nauczycieli – Katarzynę Borowicz ( j. angielski), ks. Krzysztofa Twardowskiego ( religia), Małgorzatę Sachę ( nauczyciel zerówki), Monikę Pawlak ( psycholog). Burmistrz Mateusz Mikołajczak życzył uczniom i nauczycielom, aby nowy rok szkolny przyniósł im wiele radości i satysfakcji.