Podręczniki i zeszyty

Podręczniki

Przypominamy, że uczniowie szkoły podstawowej, jak i uczniowie gimnazjum otrzymują podręczniki z biblioteki szkolnej. Rodzice kupują tylko podręczniki do religii.

Zeszyty dla klas VII

W imieniu nauczycieli uczących w klasach VII zwracamy się z prośbą (o ile to możliwe) o zakupienie do podanych niżej przedmiotów zeszytów w formacie A4. Duży format ułatwia wklejanie kart pracy, kartkówek i sprawdzianów oraz prowadzenie notatek w sposób graficzny.

Zeszyty w formacie A4 w kratkę:

  • matematyka: kl.7c, 3a i 3d gimnazjum
  • j. niemiecki – wszystkie klasy VII,
  • historia: wszystkie klasy VII,
  • geografia- wszystkie klasy VII,
  • biologia – wszystkie klasy VII,
  • chemia – wszystkie klasy VII

Zeszyt w szerokie linie:

  • j.polski – 96 kartek – dla klas wszystkich klas siódmych oraz II i III gimnazjum

Klasy gimnazjalne, które pracowały na zeszytach A4 w ubiegłym roku, przynoszą je na lekcje w roku 2017/18.