Podział na klasy VII dwujęzyczne

Listy klas VII dwujęzycznych zostały wywieszone na drzwiach szkoły. Zgodnie z RODO nie mogą być umieszczone  na stronie szkoły. Rodzic może uzyskać informację o przydziale  do klasy telefonicznie (618102838) po podaniu PESELU dziecka. Rodzice/prawni opiekunowie mogą odwołać się od przydziału do klasy  składając umotywowane, pisemne odwołanie w sekretariacie  Zespołu Szkół  w Luboniu do dnia 13.07.2019 r.

Informujemy, że w trosce o poziom nauczania j.angielskiego komisja przydzielając uczniów do klas, kierowała się wynikiem sprawdzianu kompetencji językowych oraz oceną z j.angielskiego na świadectwie.