Podziękowania dla pani Grażyny Dyba-Tykwic

Dziękujemy za sprzęt sportowy pozyskany dla szkoły przez panią Grażynę Dyba-Tywic przy współpracy Związku Strzeleckiego Strzelec! Osobne podziękowania kierujemy do zastępcy przewodniczącego rady Rodziców pani Izabeli Chodorowskiej, która zajęła się logistyką całego przedsięwzięcia.