Podziękowania dla Rady Rodziców

W imieniu społeczności Zespołu Szkół  na ręce przewodniczącej Rady Rodziców składamy podziękowanie  dla wszystkich osób, które poświęciły swój czas i siły na organizację balu, z którego dochód przeznaczony jest na potrzeby naszej szkoły.