Podziękowania dla Rodziców

Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup monitorów interaktywnych dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej! Dziękujemy także wszystkim rodzicom, którzy wpłacając składki, dali tak wielu naszym uczniom radość, a nauczycielom większe możliwości w pracy!