Podziękowania

W imieniu wszystkich obdarowanych kombatantów oraz Grupy Rekonstrukcji Cywilno Militarnej Semper Fidelis dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom i obsłudze za zaangażowanie w przedświąteczną akcję zbierania darów.