Pożegnanie dyrektor Grażyny Leciej

Pożegnanie dyrektor Grażyny Leciej

Dziś Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi pożegnała przechodzącą na emeryturę dyrektor Grażynę Leciej. Pełniła ona swoją funkcję od 1998 roku. Pracowała, jako nauczyciel matematyki, chemii, wychowawca, a także pedagog szkolny. Podziękowania za wieloletnią pracę, serce włożone w zarządzanie szkołą, zaangażowanie na trudnym stanowisku złożyli jej burmistrz Małgorzata Machalska, wiceburmistrz Mateusz Mikołajczak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Luboń Piotr Izydorski,  przewodniczący Rady Rodziców Tomasz Zając, wicedyrektor Anita Plumińska-Mieloch, Małgorzata Wichłacz w imieniu nauczycieli oraz Samorząd Uczniowski.

Pani dyrektor dziękując za życzenia wspomniała o satysfakcji, którą przynosiła jej praca, efektywnej współpracy z nauczycielami oraz radości płynącej z kontaktów z uczniami, którzy teraz przyprowadzili do naszej szkoły własne dzieci.

Dziękujemy za lata pracy!