Poznański Turniej Programistyczny „Educathon – programuj #naMarszalkowskiej”

W imieniu organizatorów Poznańskiego Turnieju Programistycznego „Educathon – programuj #naMarszalkowskiej” informujemy i zachęcamy uczniów z klas VII i VIII do udziału w II edycji Turnieju. 

Ze względu na obecną sytuację, przewidziana została możliwość organizacji Turnieju w wersji stacjonarnej lub w wersji on-line, w zależności od formy funkcjonowania szkół w styczniu i lutym 2021 r.

Termin zgłoszenia uczestników upływa 18 stycznia 2021 r.
Turniej odbywa się w dwóch etapach:

  • Etap szkolny odbędzie się w dniu 27.01.2021
  • Etap finałowy odbędzie się w dniu 10.02.2021 r.
  1. Turniej ma charakter zespołowy. Zespół składa się z 3 osób, ze szkoły może wziąć udział w etapie szkolnym dowolna liczba zespołów 3-osobowych.
  2. Każdy zespół musi mieć wyznaczonego opiekuna – nauczyciela. Jeden opiekun może opiekować się dowolną liczbą zespołów.
  3. Każdy zespół powinien wybrać sobie dowolną nazwę, której zapis lub brzmienie nie może naruszać dobrych obyczajów. W przypadku zaistnienia takiego faktu Organizator może poprosić o zmianę nazwy zespołu.
  4. Tematyka Turnieju obejmuje wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową dla szkoły podstawowej z przedmiotu Informatyka z zakresu programowania oraz wykraczające poza nią. Uczniowie mają do wyboru jeden z trzech języków programowania: C++, Python lub PHP

Szczegółowe informacje i zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email p. P. Świdzińskiego: informatyk@sp3lubon.pl  lub przez dziennik elektroniczny librus.

Oficjalnym kanałem komunikacji dla uczestników konkursu jest Wydarzenie „Turniej Programistyczny Education – Programuj #naMarszalkowskiej” utworzone na stronie www.facebook.com/turniej.programistyczny – każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany zgłosić udział w tym wydarzeniu.