Projekt Irlandia w szkole.

Projekt Irlandia w szkole.
W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 6c mieli okazję uczestniczyć w warsztatach na temat Irlandii.  Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przybliżającą historię oraz kulturę tego kraju. Po wysłuchaniu wykładu na naszych uczniów czekała loteria fantowa, w której niektórzy wygrali irlandzkie upominki. Spotkanie było bardzo ciekawe i wzbogaciło naszą wiedzę o Irlandii.
Projekt „Irlandia w szkole” ma na celu przybliżenie uczniom szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i średnich kultury, historii i tradycji Irlandii. Projekt realizowany jest na wielu płaszczyznach. Fundacja przygotowuje specjalne pakiety do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów, prowadzi zajęcia w szkołach, a także przygotowuje kilka razy w ciągu roku wykłady i warsztaty w swojej siedzibie w Poznaniu. Patronat honorowy nad projektem „Irlandia w szkole” objął Konsulat Honorowy Irlandii w Poznaniu.