Prosimy o głosy!

Nasza szkoła startuje w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę,  który jest integralną częścią kampanii „Wszystkie Kolory Świata”, opracowanej i przygotowanej przez UNICEF.
Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę będzie prowadzony za pośrednictwem specjalnej aplikacji konkursowej, na której można oddać głos. Wymaga ona posiadania osobistego konta na portalu społecznościowym Facebook.
Czas trwania głosowania:
11.03.2019 r. (od godz. 11.00) – 15.03.2019 r. (do godz. 11.00)
Każdy użytkownik może oddać tylko jeden głos na laleczkę. 
Oddanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie oznaczonego miejsca do oddania głosu pod zdjęciem. Głos można oddać tylko po powiększeniu wybranego zdjęcia laleczki. Liczba głosów pod zdjęciem oznacza sumę dotychczas oddanych głosów na daną laleczkę. Liczba oddanych głosów na każdą laleczkę będzie widoczna pod zdjęciami przez cały czas trwania konkursu.
Konkurs wygrywa ta placówka, na laleczkę której zostanie oddanych najwięcej głosów. Szkołę, której laleczka zdobędzie największą liczbę głosów odwiedzi Ambasador Dobrej Woli UNICEF – Majka Jeżowska, która zagra wyjątkowy koncert.
Ogłoszenie wyników konkursu: 15.03.2017 r. po zamknięciu głosowania.
Zachęcamy do udziału. Proszę oddaj swój głos na naszą laleczkę.