Przypominamy…spotkania z rodzicami w maju i czerwcu

Przypominamy terminy spotkań dla rodziców w maju i czerwcu:

30.05.

konsultacje godz.17.30 – 19.00

15.06.

spotkanie dla rodziców przyszłorocznych

klas IV godz.18.00

21.06.

spotkanie dla rodziców przyszłorocznych

klas I i oddziału przedszkolnego