18.06 obowiązuje plan lekcji skróconych!

Przypominamy, że w dniu 12 i 18.06 obowiązuje plan lekcji skróconych!

ekcja 1 – 08:00 – 08:30

Przerwa 5 min

Lekcja 2 – 08:35 – 09:05

Przerwa 5 min

Lekcja 3 – 09:10 – 9:40

Przerwa 5 min

Lekcja 4 – 9:45 – 10:15

Przerwa 10 min

Lekcja 5 – 10:25 – 10:55

Przerwa 5 min

Lekcja 6 – 11:00 – 11:30

Przerwa 5 min

Lekcja 7 – 11:35 – 12:05

Przerwa 5  minut

Lekcja 8 – 12:10 – 12:40

Przerwa 5 min

Lekcja 9 – 12.45 – 13:15