„Ratujemy i uczymy ratować” – bijemy rekord

16 października uczniowie klas 1-3 wzięli udział w biciu rekordu w jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej.  Wcześniej przedstawiciele straży pożarnej, jednocześnie ratownicy medyczni zapoznali uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy, sprzętem znajdującym się w torbie ratowniczej oraz podstawami opatrywania ran. Dzieci w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, podczas zajęć ze swoimi wychowawcami uczyły się podstawowych czynności ratujących życie. Uczniowie otrzymali książeczki edukacyjne i „telefony” do przećwiczenia prawidłowego wzywania pomocy. #UczymyRatowac