Realizacja projektu „Poznań-Warszawa współna sprawa” – 1.08. – Warszawa

Wczoraj uczniowie, nauczyciele i sympatycy naszej szkoły w ramach projektu „Poznań-Warszawa wspólna sprawa” brali udział w obchodach rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiliśmy sceny z życia  sanitariuszek – przysięgę, funkcjonowanie powstańczego szpitala, ślub, otrzymywanie listów z powstańczej  poczty,  ewakuację . Zakończyła je w sposób symboliczny pusta scena, na której pozostały nosze z hełmem z biało czerwoną opaską, bandaże i polska flaga. Duże wrażenie  robiły przemarsze naszej  liczącej ponad czterdzieści osób grupy w czwórkowej kolumnie. Wiele wzruszeń przyniosła Godzina W na Krakowskiem Przedmieściu. Ostatnim punktem programu był koncert powstańczych piosenek, który urządziliśmy pod Grobem Nieznanego Żołnierza, a w którym udział wzięło mnóstwo osób.