Rekrutacja do klasy I

Informacja o dzieciach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I z rejonu naszej szkoły znajduje się przy wejściu do szkoły. Z uwagi na RODO nie może być publikowana w Internecie.

Przypominamy terminarz

1 kwietnia 2019 r.(od godz. 1300) 5 kwietnia 2019 r.  (do godz. 1530) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
8 kwietnia 2019 r. (godz. 1300) Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
od 8 kwietnia 2019 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas Iw szkołach podstawowych
24 kwietnia 2019 r. (godz. 800) 6 maja 2019 r. (godz. 1530) Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca i złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
10 maja 2019 r. (godz. 1300) Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
10 maja 2019 r.(od godz. 1300) 14 maja 2019 r.(do godz. 1530) Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
17 maja 2019 r. (godz. 1300) Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 20 maja 2019 r.

12.06.2019 godz.17.30

Procedura odwoławcza.

Dzień Adaptacji dla rodziców i dzieci. Poznanie list klas, wychowawców, zajęcia integracyjne

21 sierpnia 2019 r. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.