Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas I w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu

potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Dzieci, których rodzice wnioskowali o przyjęcie z pierwszej preferencji do oddziału przedszkolnego („zerówki”) zostały wszystkie zakwalifikowane. W dniach: od 30 marca do 3 kwietnia br. prosimy o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka. Można będzie tego dokonać online, logując się na stronie: nabor.pcss.pl/lubon i wpisując login i hasło otrzymane przy wypełnieniu wniosku o przyjęcie dziecka.    Po potwierdzeniu woli dziecko zostanie przyjęte.

W sytuacjach wyjątkowych, w przedsionku dyżurki szkoły dostępny będzie druk do wypisania na miejscu.
W takim wypadku, oprócz danych osobowych i adresowych, wymagany jest PESEL dziecka.

Kandydaci do klas I szkoły podstawowej zgłoszeni z obwodu zostali zakwalifikowani i przyjęci do szkoły automatycznie.  Nie jest wymagane potwierdzenie woli.