Różni, ale równi – Anders aber gleich – spotkanie w Poczdamie

Piętnaścioro uczniów z klas gimnazjalnych bierze udział w pięciodniowym projekcie „Różni, ale równi”( „Anders aber gleich”), współfinansowanym przez PNWM, (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży). Spotkanie polsko-niemieckie odbywa się w Poczdamie w ośrodku seminaryjnym HochDrei. Celem projektu jest poznanie rówieśników z Niemiec – poprzez wspólne działania, jak przygotowywanie posiłków w grupach polsko-niemieckich oraz warsztaty dotyczące dyskryminacji w społeczeństwie (np. wcielając się w role osób z różnymi niepełnosprawnościami). Uczniowie uczą się również samodzielności i odpowiedzialności oraz podejmowania decyzji w grupie.