Rozpoczynanie zajęć od 14.09.

Przypominamy, że od 14.09.2020 wszystkie lekcje (oprócz klas 1 SP) zaczynają się zgodnie z planem – nie ma przesunięć na godzinę 8.05 lub 8.10. Klasy IV wchodzą do szkoły przez boisko.