Rozwijamy kompetencje emocjonalno-społeczne

Dziś swoje kompetencje emocjonalno-społeczne rozwijała klasa 2a. Podczas warsztatów skupiliśmy się na złości oraz na sposobach jej wyrażania. Pracując w grupach szukaliśmy rozwiązań dla sytuacji konfliktowych oraz sposobów, w jaki możemy rozładować swoje napięcie nie krzywdząc innych.