Śniadanie wielkanocne

Dzisiejszego dnia uczniowie klas początkowych mieli okazję obejrzeć występ artystyczny przygotowany przez klasę 3 c oraz klasę 3 d pod okiem pani Katarzyny Królikiewicz oraz Magdaleny Śniegockiej. Uczniowie wdrożyli się w nastrój świąteczny, który miał miejsce podczas przedstawienia. Po zakończonym występie Pani Dyrektor Grażyna Leciej złożyła wszystkim uczniom, nauczycielom i gościom świąteczne życzenia, następnie  wszyscy rozeszli się do swoich sal, aby wspólnie zjeść razem świąteczne śniadanie.