Spotkanie dla rodziców uczniów klas 0-I (na rok 2018/19)

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/19 będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego ( zerówki) i klasy I na zebranie w dniu 13.06.2018 o godzinie 17.30.