Trudno jest zapomnieć o pobycie w Bambergu…

Trudno jest zapomnieć o pobycie w Bambergu. Było interesująco, wesoło i kolorowo. Już niedługo, w czerwcu, rewizyta uczennic ze szkoły Maria-Ward-Gymnasium, do której się przygotowujemy.Nasz projekt jest dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. PNWM ma status organizacji międzynarodowej a środki na jej działalność pochodzą ze składek rządów Polski i Niemiec.