UNICEF

20 listopada obchodzimy 30 rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka. Uczniowie klas siódmych i ósmych oraz uczniowie Dwujęzycznego Liceum postanowili dołączyć do obchodów i pokazali, że Prawa Dziecka są dla nich niezwykle istotną kwestią a dzieciom należy się bezpieczeństwo, szacunek i miłość.
Uczniowie klas 7 i 8 przygotowali emotki obrazujące subiektywnie najważniejsze  prawa dzieci. Uczniowie Liceum przygotowali mini spoty i plan działań mających na celu wzrost świadomości i wiedzy dotyczących Praw Dzieci na całym świecie. For every child every right!!!